کد مطلب: 111656
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۵
دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور سه شنبه ۴ اردیبهشت در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد.
 
اسحاق جهانگیری در دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
اسحاق جهانگیری در دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
اسحاق جهانگیری در دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
اسحاق جهانگیری در دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
سید محمدعلی شهیدی محلاتی،رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
سید محمدعلی شهیدی محلاتی،رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
سخنرانی شهیدی ،رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
سخنرانی شهیدی ،رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
اهدای جوایز به برگزیدگان دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
اهدای جوایز به برگزیدگان دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
جهانگیری و شهیدی در دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
جهانگیری و شهیدی در دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
عکس یادگاری برگزیدگان دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار با اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور
عکس یادگاری برگزیدگان دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار با اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور
اهدای جوایز به برگزیدگان دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
اهدای جوایز به برگزیدگان دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
اسحاق جهانگیری در دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
اسحاق جهانگیری در دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
اهدای جوایز به برگزیدگان دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
اهدای جوایز به برگزیدگان دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
اهدای جوایز به برگزیدگان دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
اهدای جوایز به برگزیدگان دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
اهدای جوایز به برگزیدگان دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
اهدای جوایز به برگزیدگان دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
اهدای جوایز به برگزیدگان دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
اهدای جوایز به برگزیدگان دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
جهانگیری، شهیدی و رهبر در دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
جهانگیری، شهیدی و رهبر در دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
اهدای جوایز به برگزیدگان دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
اهدای جوایز به برگزیدگان دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
اهدای جوایز به برگزیدگان دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
اهدای جوایز به برگزیدگان دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
اسحاق جهانگیری در دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
اسحاق جهانگیری در دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
سخنرانی اسحاق جهانگیری در دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
سخنرانی اسحاق جهانگیری در دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
منبع : خبرگزاری ايسنا