کد مطلب: 112770
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۶
نخستین مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه با حضور رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت پژوهشگاه رویان افتتاح شد. این مرکز بر طراحی و انجام مراحل تحقیق و توسعه محصولات مبتنی بر پزشکی بازساختی پیش از ورود محصول مورد نظر به بازار دارویی تمرکز دارد.
 
افتتاح مرکز توسعه فناوری محصولات سلولی رویان توسط رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت
مرکز توسعه فناوری محصولات سلولی رویان روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه افتتاح شد.
بازدید رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت از مرکز توسعه فناوری محصولات سلولی رویان
بازدید رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت از مرکز توسعه فناوری محصولات سلولی رویان
بازدید رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت از مرکز توسعه فناوری محصولات سلولی رویان
مرکز توسعه فناوری محصولات سلولی رویان روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه افتتاح شد.
مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان بر طراحی و انجام مراحل تحقیق و توسعه محصولات مبتنی بر پزشکی بازساختی پیش از ورود محصول مورد نظر به بازار دارویی تمرکز کرده است.
رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت در افتتاحیه مرکز توسعه فناوری محصولات سلولی رویان
بازدید رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت از مرکز توسعه فناوری محصولات سلولی رویان
افتتاح مرکز توسعه فناوری محصولات سلولی رویان توسط رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت
رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت در افتتاحیه مرکز توسعه فناوری محصولات سلولی رویان
مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان بر طراحی و انجام مراحل تحقیق و توسعه محصولات مبتنی بر پزشکی بازساختی پیش از ورود محصول مورد نظر به بازار دارویی تمرکز کرده است.
مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان بر طراحی و انجام مراحل تحقیق و توسعه محصولات مبتنی بر پزشکی بازساختی پیش از ورود محصول مورد نظر به بازار دارویی تمرکز کرده است.
مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان بر طراحی و انجام مراحل تحقیق و توسعه محصولات مبتنی بر پزشکی بازساختی پیش از ورود محصول مورد نظر به بازار دارویی تمرکز کرده است.
منبع : خبرگزاری ايسنا