کد مطلب: 112819
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۹
تمرین تیم ملی فوتبال ایران سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت از ساعت ۱۷:۳۰ با حضور شش بازیکن در زمین پژوهشگاه صنعت نفت پیگیری شد. مهدی طارمی، کریم انصاری‌فرد، احسان حاج صفی، مهدی ترابی، محمدرضا خانزاده و علی قلی‌زاده تمرین کنندگان امروز بودند.
 
مصاحبه مطبوعاتی کریم انصاری فرد در تمرین تیم ملی فوتبال - زمین پژوهشگاه صنعت نفت
احسان حاج صفی در تمرین تیم ملی فوتبال - زمین پژوهشگاه صنعت نفت
مهدی طارمی در تمرین تیم ملی فوتبال - زمین پژوهشگاه صنعت نفت
احسان حاج صفی و کریم انصاری فرد در تمرین تیم ملی فوتبال - زمین پژوهشگاه صنعت نفت
کریم انصاری فرد در تمرین تیم ملی فوتبال - زمین پژوهشگاه صنعت نفت‍
مهدی طارمی، محمدرضا خانزاده، احسان حاج صفی، مهدی ترابی، کریم انصاری‌فرد و علی قلی‌زاده در تمرین تیم ملی فوتبال - زمین پژوهشگاه صنعت نفت
مهدی طارمی در تمرین تیم ملی فوتبال - زمین پژوهشگاه صنعت نفت
تمرین تیم ملی فوتبال - زمین پژوهشگاه صنعت نفت
تمرین تیم ملی فوتبال - زمین پژوهشگاه صنعت نفت
علی قلی‌زاده در تمرین تیم ملی فوتبال - زمین پژوهشگاه صنعت نفت
کارلوس کیروش در تمرین تیم ملی فوتبال - زمین پژوهشگاه صنعت نفت
تمرین تیم ملی فوتبال - زمین پژوهشگاه صنعت نفت
مهدی طارمی در تمرین تیم ملی فوتبال - زمین پژوهشگاه صنعت نفت
تمرین تیم ملی فوتبال - زمین پژوهشگاه صنعت نفت
تمرین تیم ملی فوتبال - زمین پژوهشگاه صنعت نفت
کارلوس کیروش در تمرین تیم ملی فوتبال - زمین پژوهشگاه صنعت نفت
تمرین تیم ملی فوتبال - زمین پژوهشگاه صنعت نفت
از راست: علی قلی‌زاده، کریم انصاری‌فرد، احسان حاج صفی، محمدرضا خانزاده، مهدی طارمی، مهدی ترابی در تمرین تیم ملی فوتبال - زمین پژوهشگاه صنعت نفت
کارلوس کیروش در تمرین تیم ملی فوتبال - زمین پژوهشگاه صنعت نفت
مهدی طارمی در تمرین تیم ملی فوتبال - زمین پژوهشگاه صنعت نفت
کارلوس کیروش در تمرین تیم ملی فوتبال - زمین پژوهشگاه صنعت نفت
تمرین تیم ملی فوتبال - زمین پژوهشگاه صنعت نفت
منبع : خبرگزاری ايسنا