کد مطلب: 113633
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۰۶
مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در تهران برگزار شد. در این آیین معنوی و روحانی دعاهای افتتاح، جوشن کبیر و ذکر استغفار، قرائت و قرآن به سر گرفته می‌شود.
 
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خانه هنرمندان
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خانه هنرمندان
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خانه هنرمندان
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خانه هنرمندان
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خانه هنرمندان
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خانه هنرمندان
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خانه هنرمندان
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خانه هنرمندان
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خانه هنرمندان
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خانه هنرمندان
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خانه هنرمندان
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خانه هنرمندان
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خانه هنرمندان
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خانه هنرمندان
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خیابان ری
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خیابان ری
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خیابان ری
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خیابان ری
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خیابان ری
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خیابان ری
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خیابان ری
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خیابان ری
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خیابان ری
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خیابان ری
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خیابان ری
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - خیابان ری
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - کهف الشهدا
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - کهف الشهدا
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - کهف الشهدا
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - کهف الشهدا
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - کهف الشهدا
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - کهف الشهدا
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - کهف الشهدا
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - کهف الشهدا
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - کهف الشهدا
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - کهف الشهدا
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - کهف الشهدا
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - کهف الشهدا
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - کهف الشهدا
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - کهف الشهدا
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - کهف الشهدا
منبع : خبرگزاری ايسنا