کد مطلب: 113698
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۲۶
مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان و سوگواری امام علی (ع)، همزمان در سراسر کشور با حضور گسترده مردم به همراه قرائت دعاهای افتتاح، جوشن کبیر و ذکر استغفار قرآن به سر گرفتن برگزار شد.
 
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان-سنندج
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان-سنندج
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان-سنندج
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان-سنندج
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان-سنندج
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان- پارک ملت مشهد
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان- پارک ملت مشهد
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان- پارک ملت مشهد
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان- پارک ملت مشهد
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان- پارک ملت مشهد
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان- پارک ملت مشهد
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان- پارک ملت مشهد
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان- امام زاده عبدالله گرگان
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان- امام زاده عبدالله گرگان
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - مصلی امام خمینی ساری
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - مصلی امام خمینی ساری
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - مصلی امام خمینی ساری
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - مصلی امام خمینی ساری
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان -بیرجند
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان -بیرجند
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان -بیرجند
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان -بیرجند
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - سمنان
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - سمنان
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - سمنان
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - سمنان
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - لاهیجان
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - لاهیجان
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - لاهیجان
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - لاهیجان
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - امامزاده سید جعفر یزد
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - امامزاده سید جعفر یزد
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - امامزاده سید جعفر یزد
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان -امامزاده سید محمد/ اصفهان
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان -امامزاده سید محمد/ اصفهان
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان -امامزاده سید محمد/ اصفهان
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان -امامزاده سید محمد/ اصفهان
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان -امامزاده سید محمد/ اصفهان
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان -امامزاده سید محمد/ اصفهان
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - شاهچراغ
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - شاهچراغ
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - شاهچراغ
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - شاهچراغ
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - شاهچراغ
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - اراک
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - اراک
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - اراک
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - اراک
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - اراک
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - اراک
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - اراک
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - اراک
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - اراک
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - آستان مقدس امام زاده محمد/ کرج
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - آستان مقدس امام زاده محمد/ کرج
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - آستان مقدس امام زاده محمد/ کرج
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - آستان مقدس امام زاده محمد/ کرج
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - آستان مقدس امام زاده محمد/ کرج
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - آستان مقدس امام زاده محمد/ کرج
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - آستان مقدس امام زاده محمد/ کرج
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - آستان مقدس امام زاده محمد/ کرج
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - آستان مقدس امام زاده محمد/ کرج
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - پارک کوه سنگی مشهد
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - پارک کوه سنگی مشهد
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - پارک کوه سنگی مشهد
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - پارک کوه سنگی مشهد
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - پارک کوه سنگی مشهد
لیالی قدر، بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان - پارک کوه سنگی مشهد
منبع : خبرگزاری ايسنا