کد مطلب: 113863
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۸
بیست و ششمین نشست گفت‌وگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت با حضور منصور غلامی وزیر علوم و تحقیقات فناوری و رئیس و اعضای شورای عالی مرکز و رؤسا و اعضای اندیشکده‌های مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت برگزار شد. در این جلسه وزیر علوم ضمن بیان نقطه‌نظرات خود درباره الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، با اساتید حاضر در نشست به تبادل نظر پرداخت.
 
تعدادی از مسوولان الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی به سخنرانی منصور غلامی وزیر علوم در مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی گوش میدهند
سخنرانی اساتید دانشگاه در مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
سخنرانی منصور غلامی وزیر علوم در مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
سخنرانی اساتید دانشگاه در مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
سخنرانی اساتید دانشگاه در مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
سخنرانی منصور غلامی وزیر علوم در مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
سخنرانی اساتید دانشگاه در مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
منصور غلامی وزیر علوم در مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
سخنرانی منصور غلامی وزیر علوم در مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
سخنرانی منصور غلامی وزیر علوم در مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
سخنرانی منصور غلامی وزیر علوم در مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
سخنرانی صادق واعظ‌‌ زاده،رییس شورای عالی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در ساختمان این مرکز
استقبال از وزیر علوم، منصور غلامی در مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
بازدید وزیر علوم از مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
بازدید وزیر علوم از مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
استقبال از وزیر علوم، منصور غلامی در مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
استقبال از وزیر علوم، منصور غلامی در مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
منصور غلامی وزیر علوم در مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
منبع : خبرگزاری ايسنا