کد مطلب: 114164
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۱۱
 
رشید مظاهری در تمرین تیم ملی قبل از بازی با مراکش در ورزشگاه زنیت آره‌نا - سنت پترزبورگ‎
تمرین تیم ملی قبل از بازی با مراکش در ورزشگاه زنیت آره‌نا - سنت پترزبورگ‎
تمرین تیم ملی قبل از بازی با مراکش در ورزشگاه زنیت آره‌نا - سنت پترزبورگ‎
تمرین تیم ملی قبل از بازی با مراکش در ورزشگاه زنیت آره‌نا - سنت پترزبورگ‎
تمرین تیم ملی قبل از بازی با مراکش در ورزشگاه زنیت آره‌نا - سنت پترزبورگ‎
اشکان دژاگه در تمرین تیم ملی قبل از بازی با مراکش در ورزشگاه زنیت آره‌نا - سنت پترزبورگ‎
کارلوس کیروش در تمرین تیم ملی قبل از بازی با مراکش در ورزشگاه زنیت آره‌نا - سنت پترزبورگ‎
تمرین تیم ملی قبل از بازی با مراکش در ورزشگاه زنیت آره‌نا - سنت پترزبورگ‎
تمرین تیم ملی قبل از بازی با مراکش در ورزشگاه زنیت آره‌نا - سنت پترزبورگ‎
تمرین تیم ملی قبل از بازی با مراکش در ورزشگاه زنیت آره‌نا - سنت پترزبورگ‎
امید ابراهیمی و روزبه چشمی در تمرین تیم ملی قبل از بازی با مراکش در ورزشگاه زنیت آره‌نا - سنت پترزبورگ‎
تمرین تیم ملی قبل از بازی با مراکش در ورزشگاه زنیت آره‌نا - سنت پترزبورگ‎
تمرین تیم ملی قبل از بازی با مراکش در ورزشگاه زنیت آره‌نا - سنت پترزبورگ‎
تمرین تیم ملی قبل از بازی با مراکش در ورزشگاه زنیت آره‌نا - سنت پترزبورگ‎
از راست: مهدی طارمی، روزبه چشمی و سردار آزمون در تمرین تیم ملی قبل از بازی با مراکش در ورزشگاه زنیت آره‌نا - سنت پترزبورگ‎
تمرین تیم ملی قبل از بازی با مراکش در ورزشگاه زنیت آره‌نا - سنت پترزبورگ‎
تمرین تیم ملی قبل از بازی با مراکش در ورزشگاه زنیت آره‌نا - سنت پترزبورگ‎
تمرین تیم ملی قبل از بازی با مراکش در ورزشگاه زنیت آره‌نا - سنت پترزبورگ‎
منبع : خبرگزاری ايسنا