کد مطلب: 115379
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۵ تير ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۱۰
دومین دوره مسابقات دریفت قهرمانی کشور جمعه ۱۵ تیر ماه با حضور قهرمانان استان‌های کشور در پیست اتومبیلرانی آزادی تهران برگزار شد.
 
دومین دوره مسابقات دریفت قهرمانی کشور
دومین دوره مسابقات دریفت قهرمانی کشور
دومین دوره مسابقات دریفت قهرمانی کشور
دومین دوره مسابقات دریفت قهرمانی کشور
دومین دوره مسابقات دریفت قهرمانی کشور
دومین دوره مسابقات دریفت قهرمانی کشور
دومین دوره مسابقات دریفت قهرمانی کشور
دومین دوره مسابقات دریفت قهرمانی کشور
دومین دوره مسابقات دریفت قهرمانی کشور
دومین دوره مسابقات دریفت قهرمانی کشور
دومین دوره مسابقات دریفت قهرمانی کشور
دومین دوره مسابقات دریفت قهرمانی کشور
دومین دوره مسابقات دریفت قهرمانی کشور
دومین دوره مسابقات دریفت قهرمانی کشور
دومین دوره مسابقات دریفت قهرمانی کشور
دومین دوره مسابقات دریفت قهرمانی کشور
دومین دوره مسابقات دریفت قهرمانی کشور
دومین دوره مسابقات دریفت قهرمانی کشور
دومین دوره مسابقات دریفت قهرمانی کشور
منبع : خبرگزاری ايسنا