کد مطلب: 115540
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۴
نشست خبری بیستمین جشن خانه سینما به ریاست علی نصیریان، سه شنبه ۱۹ تیر، در محل ساختمان بهار خانه سینما برگزار شد.
 
نشست خبری بیستمین جشن خانه سینما
حضور علی نصیریان در نشست خبری بیستمین جشن خانه سینما
حضور علی نصیریان در نشست خبری بیستمین جشن خانه سینما
حضور علی نصیریان و مازیار میری در نشست خبری بیستمین جشن خانه سینما
گریم متفاوت علی نصیریان برای فیلم در حال ساخت
در حاشیه ی نشست خبری بیستمین جشن خانه سینما
نشست خبری بیستمین جشن خانه سینما به ریاست علی نصیریان
منوچهر شاهسواری، مدیر عامل خانه سینما در نشست خبری بیستمین جشن خانه سینما
سخنرانی منوچهر شاهسواری، مدیر عامل خانه سینما در نشست خبری بیستمین جشن خانه سینما
تورج منصوری در نشست خبری بیستمین جشن خانه سینما
مازیار میری در نشست خبری بیستمین جشن خانه سینما
نشان جشن خانه سینما
نشان جشن خانه سینما
نشست خبری بیستمین جشن خانه سینما به ریاست علی نصیریان
نشست خبری بیستمین جشن خانه سینما به ریاست علی نصیریان
سخنرانی منوچهر شاهسواری، مدیر عامل خانه سینما در نشست خبری بیستمین جشن خانه سینما
مازیار میری در نشست خبری بیستمین جشن خانه سینما
مازیار میری در نشست خبری بیستمین جشن خانه سینما
نشست خبری بیستمین جشن خانه سینما
نشست خبری بیستمین جشن خانه سینما به ریاست علی نصیریان
تورج منصوری در نشست خبری بیستمین جشن خانه سینما
نشست خبری بیستمین جشن خانه سینما به ریاست علی نصیریان
اشاره ی علی نصیریان به گریم جدید صورتش برای کار جدید
نشست خبری بیستمین جشن خانه سینما به ریاست علی نصیریان
منبع : خبرگزاری ايسنا