کد مطلب: 115868
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۱
موزه هنرهای معاصر تهران از اردیبهشت ماه به دلیل بهسازی تعطیل شده است. در این راستا الحاقات این بنا برداشته و مشکلات رطوبتی، دما و ... برطرف خواهد شد. همچنین قرار است دو گالری موزه تعمیر و گنجینه آثار هنری به آنجا منتقل شود، در جریان این کار، ظرفیت محل نگه داری گنجینه موزه نیز حداکثر تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد، البته مرمت آثار گنجینه جزو طرح های این پروژه نیست.
 
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
مرمت و بازسازی موزه هنر های معاصر
منبع : خبرگزاری ايسنا