کد مطلب: 116251
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۹
صبح دوشنبه ۱ مرداد جلسه شورای اقتصاد با حضور جهانگیری (معاون اول رییس جمهور)، وزرای کار و اقتصاد و نوبخت (سخنگوی دولت) و همچنین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور جهانگیری ،پزشکیان(نایب رییس مجلس) ،وزیر کار،وزیر دفاع ، وزیر ارتباطات ،وزیر صنعت، وزیر کشور، نوبخت و معصومه ابتکار در محل نهاد ریاست جمهوری و به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد.
 
اسحاق جهانگیری(معاون اول رییس جمهور) و محمد باقر نوبخت(سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه)
اسحاق جهانگیری(معاون اول رییس جمهور) و مسعود کرباسیان(وزیر اقتصاد)
اسحاق جهانگیری(معاون اول رییس جمهور) ، مسعود کرباسیان(وزیر اقتصاد)، و محمد باقر نوبخت(سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه)
اسحاق جهانگیری(معاون اول رییس جمهور)
جلسه شورای اقتصاد
ربیعی وزیر کار و سورنا ستاری معاون رییس جمهور
اسحاق جهانگیری(معاون اول رییس جمهور) و مسعود کرباسیان(وزیر اقتصاد)
جلسه شورای اقتصاد
جلسه شورای اقتصاد
جهرمی ،وزیر ارتباطات در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
امیر حاتمی ( وزیر دفاع و رحمانی فضلی (وزیر کشور) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
پزشکیا(نایب رییس مجلس ) و محمد باقر نوبخت(سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه)
محمد باقر نوبخت(سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه) و معصومه ابتکار( مشاور رییس جمهور در امور زنان و خانواده)
شریعتمداری (وزیر صنعت ) و اسحاق جهانگیری(معاون اول رییس جمهور) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
اردکانیان (وزیر نیرو) ، رحمانی فضلی( وزیر کشور) و شریعتمداری( وزیر صنعت) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
رحمانی فضلی( وزیر کشور) ، شریعتمداری( وزیر صنعت) و اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
منبع : خبرگزاری ايسنا