کد مطلب: 117120
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۴۵
سه شنبه ۱۶ مرداد در آستانه روز خبرنگار برخی مسوولین از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و بخش‌های مختلف آن بازدید کردند.
 
خسرو فرحی مدیر عامل پست بانک در ایسنا
خسرو فرحی مدیر عامل پست بانک در ایسنا
خسرو فرحی مدیر عامل پست بانک در ایسنا
خسرو فرحی مدیر عامل پست بانک در ایسنا
خسرو فرحی مدیر عامل پست بانک در ایسنا
خسرو فرحی مدیر عامل پست بانک در ایسنا
خسرو فرحی مدیر عامل پست بانک در ایسنا
خسرو فرحی مدیر عامل پست بانک در ایسنا
بازدید مسجد جامعی از ایسنا
بازدید مسجد جامعی از ایسنا
بازدید مسجد جامعی از ایسنا
بازدید مسجد جامعی از ایسنا
بازدید مسجد جامعی از ایسنا
بازدید مسجد جامعی از ایسنا
بازدید مسجد جامعی از ایسنا
امیر مسعود شهرامی
امیر مسعود شهرامی
حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ایسنا
حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ایسنا
حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ایسنا
حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ایسنا
حسینی پور مدیر خانه کتاب
حسینی پور مدیر خانه کتاب
دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه علمی کاربردی در ایسنا
دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه علمی کاربردی در ایسنا
دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه علمی کاربردی در ایسنا
دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه علمی کاربردی در ایسنا
منبع : خبرگزاری ايسنا