کد مطلب: 117250
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
دیدار تیم های شهید جهان نژادیان آبادان و شهرداری شهریار ساری از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی در آبادان به مصاف هم رفتند که در پایان این دیدار و تیم شهرداری ساری موفق شد میزبان خود را با نتیجه ۴ بر ۳ شکست دهد.
 
دیدار تیم های فوتبال ساحلی شهید جهان نژادیان آبادان و شهرداری شهریار تبریز
دیدار تیم های فوتبال ساحلی شهید جهان نژادیان آبادان و شهرداری شهریار تبریز
دیدار تیم های فوتبال ساحلی شهید جهان نژادیان آبادان و شهرداری شهریار تبریز
دیدار تیم های فوتبال ساحلی شهید جهان نژادیان آبادان و شهرداری شهریار تبریز
دیدار تیم های فوتبال ساحلی شهید جهان نژادیان آبادان و شهرداری شهریار تبریز
دیدار تیم های فوتبال ساحلی شهید جهان نژادیان آبادان و شهرداری شهریار تبریز
دیدار تیم های فوتبال ساحلی شهید جهان نژادیان آبادان و شهرداری شهریار تبریز
دیدار تیم های فوتبال ساحلی شهید جهان نژادیان آبادان و شهرداری شهریار تبریز
دیدار تیم های فوتبال ساحلی شهید جهان نژادیان آبادان و شهرداری شهریار تبریز
دیدار تیم های فوتبال ساحلی شهید جهان نژادیان آبادان و شهرداری شهریار تبریز
دیدار تیم های فوتبال ساحلی شهید جهان نژادیان آبادان و شهرداری شهریار تبریز
دیدار تیم های فوتبال ساحلی شهید جهان نژادیان آبادان و شهرداری شهریار تبریز
دیدار تیم های فوتبال ساحلی شهید جهان نژادیان آبادان و شهرداری شهریار تبریز
دیدار تیم های فوتبال ساحلی شهید جهان نژادیان آبادان و شهرداری شهریار تبریز
دیدار تیم های فوتبال ساحلی شهید جهان نژادیان آبادان و شهرداری شهریار تبریز
دیدار تیم های فوتبال ساحلی شهید جهان نژادیان آبادان و شهرداری شهریار تبریز
دیدار تیم های فوتبال ساحلی شهید جهان نژادیان آبادان و شهرداری شهریار تبریز
دیدار تیم های فوتبال ساحلی شهید جهان نژادیان آبادان و شهرداری شهریار تبریز
منبع : خبرگزاری ايسنا