کد مطلب: 119058
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۹
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود، با حضور شرکت کنندگان استان‌های مختلف در منطقه آزاد ماکو و با استقبال گسترده مردم و علاقمندان رشته اتومبیل رانی برگزار شد .
 
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در ماکو
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در ماکو
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در ماکو
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در ماکو
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در ماکو
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در ماکو
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در ماکو
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در ماکو
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در ماکو
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در ماکو
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در ماکو
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در ماکو
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در ماکو
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در ماکو
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در ماکو
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در ماکو
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در ماکو
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در ماکو
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در ماکو
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در ماکو
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در ماکو
دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در ماکو
منبع : خبرگزاری ايسنا