کد مطلب: 119292
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۴
همایش مبادله قرارداد و معرفی طرح‌های صنعت آب و فاضلاب، آب و برق با حضور معاون اول رئیس جمهوری صبح سه‌شنبه - ۲۰ شهریور - در وزارت نیرو برگزار شد.
 
همایش مبادله قرارداد و معرفی طرح های صنعت آب و فاضلاب ، آب و برق با حضور معاون اول رییس جمهوری
همایش مبادله قرارداد و معرفی طرح های صنعت آب و فاضلاب ، آب و برق با حضور معاون اول رییس جمهوری
همایش مبادله قرارداد و معرفی طرح های صنعت آب و فاضلاب ، آب و برق با حضور معاون اول رییس جمهوری
همایش مبادله قرارداد و معرفی طرح های صنعت آب و فاضلاب ، آب و برق با حضور معاون اول رییس جمهوری
همایش مبادله قرارداد و معرفی طرح های صنعت آب و فاضلاب ، آب و برق با حضور معاون اول رییس جمهوری
همایش مبادله قرارداد و معرفی طرح های صنعت آب و فاضلاب ، آب و برق با حضور معاون اول رییس جمهوری
همایش مبادله قرارداد و معرفی طرح های صنعت آب و فاضلاب ، آب و برق با حضور معاون اول رییس جمهوری
همایش مبادله قرارداد و معرفی طرح های صنعت آب و فاضلاب ، آب و برق با حضور معاون اول رییس جمهوری
همایش مبادله قرارداد و معرفی طرح های صنعت آب و فاضلاب ، آب و برق با حضور معاون اول رییس جمهوری
همایش مبادله قرارداد و معرفی طرح های صنعت آب و فاضلاب ، آب و برق با حضور معاون اول رییس جمهوری
همایش مبادله قرارداد و معرفی طرح های صنعت آب و فاضلاب ، آب و برق با حضور معاون اول رییس جمهوری
همایش مبادله قرارداد و معرفی طرح های صنعت آب و فاضلاب ، آب و برق با حضور معاون اول رییس جمهوری
همایش مبادله قرارداد و معرفی طرح های صنعت آب و فاضلاب ، آب و برق با حضور معاون اول رییس جمهوری
همایش مبادله قرارداد و معرفی طرح های صنعت آب و فاضلاب ، آب و برق با حضور معاون اول رییس جمهوری
منبع : خبرگزاری ايسنا