کد مطلب: 122240
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۸
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی با حضور پنج تیم از کشورهای ارمنستان، روسیه، گرجستان، آذربایجان، ترکمنستان وتیم‌های ملی نوجوان و امید جوانان ایران به همراه سه تیم از خراسان رضوی، عصر روز جمعه ۱۱ آبان ماه در مجموعه ورزشی شهید بهشتی مشهد برگزار شد که در پایان تیم‌های ایران اول و دوم و ارمنستان سوم شدند.
 
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی - مشهد
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی - مشهد
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی - مشهد
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی - مشهد
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی - مشهد
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی - مشهد
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی - مشهد
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی - مشهد
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی - مشهد
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی - مشهد
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی - مشهد
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی - مشهد
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی - مشهد
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی - مشهد
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی - مشهد
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی - مشهد
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی - مشهد
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی - مشهد
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی - مشهد
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی - مشهد
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی - مشهد
مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام مرحوم سید جعفر موسوی - مشهد
منبع : خبرگزاری ايسنا