کد مطلب: 123778
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۳
 
خانه های تخریب شده در محدوده کوی کارخانه بعد از صدور حکم تخلیه املاک اطراف دانشگاه
اعلامیه نصب شده دانشگاه الزهرا درباره حق مالکیت خود بر خانه‌های کارگران
خانه های سازمانی کارکنان کارخانه شماره ۵ ونک در خیابان شهید شهامتی
بررسی و مطالعه اولین نقشه تفکیک اراضی منطقه ده‌ونک توسط ساکنان و فعالان اجتماعی
بررسی و مطالعه اولین نقشه تفکیک اراضی منطقه ده ونک توسط ساکنان و فعالان اجتماعی
باقی‌مانده املاک تخریب شده در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
بخشی از خانه‌های تخریب شده در ۲۷ مرداد ۹۷
بخشی از خانه‌های تخریب شده در ۲۷ مرداد ۹۷
در مسدود شده یکی از خانه‌های محدوده مورد مناقشه دانشگاه الزهرا(س) و اهالی ده‌ونک
دیوار ساخته شده توسط دانشگاه الزهرا(س) بعد از تخریب ۲۷ مرداد
یکی از خانه‌های تخریب شده در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
یکی از خانه‌های تخریب شده در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
در مسدود شده یکی از خانه‌های محدوده مورد مناقشه دانشگاه الزهرا(س) و اهالی ده‌ونک
وسایل بجامانده از ساکنین بعد از تخریب خانه‌ها
یکی از خانه‌های تخریب شده در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
در مسدود شده یکی از خانه‌های محدوده مورد مناقشه دانشگاه الزهرا(س) و اهالی ده‌ونک
تبدیل زمین خانه‌های تخریب شده در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ به پارکینگ
یکی از خانه‌های تخریب شده در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
اراضی بجا مانده از تخریب برخی خانه‌ها در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
در مسدود شده یکی از خانه‌های محدوده مورد مناقشه دانشگاه الزهرا(س) و اهالی ده‌ونک
منبع : خبرگزاری ايسنا