کد مطلب: 123967
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۲
بیست‌ و هفتمین اجلاس سراسری نماز چهارشنبه ۱۴ آذرماه در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان با حضور رییس جمهور برگزار شد.
 
بیست‌ و هفتمین اجلاس سراسری نماز در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان
بیست‌ و هفتمین اجلاس سراسری نماز در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان
بیست‌ و هفتمین اجلاس سراسری نماز در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان
بیست‌ و هفتمین اجلاس سراسری نماز در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان
بیست‌ و هفتمین اجلاس سراسری نماز در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان
بیست‌ و هفتمین اجلاس سراسری نماز در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان
بیست‌ و هفتمین اجلاس سراسری نماز در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان
بیست‌ و هفتمین اجلاس سراسری نماز در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان
بیست‌ و هفتمین اجلاس سراسری نماز در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان
بیست‌ و هفتمین اجلاس سراسری نماز در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان
بیست‌ و هفتمین اجلاس سراسری نماز در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان
بیست‌ و هفتمین اجلاس سراسری نماز در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان
بیست‌ و هفتمین اجلاس سراسری نماز در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان
بیست‌ و هفتمین اجلاس سراسری نماز در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان
بیست‌ و هفتمین اجلاس سراسری نماز در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان
بیست‌ و هفتمین اجلاس سراسری نماز در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان
بیست‌ و هفتمین اجلاس سراسری نماز در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان
بیست‌ و هفتمین اجلاس سراسری نماز در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان
بیست‌ و هفتمین اجلاس سراسری نماز در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان
منبع : خبرگزاری ايسنا