کد مطلب: 124880
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۹
هفته سوم سوپر لیگ بسکتبال با ولیچر کشور، تیم‌های آسایشگاه فیاض بخش مشهد و مخابرات اصفهان در سالن فیاض بخش مشهد به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۵۷ بر ۴۸ به سود تیم مخابرات اصفهان به پایان رسید.
 
هفته سوم سوپر لیگ بسکتبال با ولیچر کشور - دیدار تیم‌های آسایشگاه فیاض بخش مشهد و مخابرات اصفهان
هفته سوم سوپر لیگ بسکتبال با ولیچر کشور - دیدار تیم‌های آسایشگاه فیاض بخش مشهد و مخابرات اصفهان
هفته سوم سوپر لیگ بسکتبال با ولیچر کشور - دیدار تیم‌های آسایشگاه فیاض بخش مشهد و مخابرات اصفهان
هفته سوم سوپر لیگ بسکتبال با ولیچر کشور - دیدار تیم‌های آسایشگاه فیاض بخش مشهد و مخابرات اصفهان
هفته سوم سوپر لیگ بسکتبال با ولیچر کشور - دیدار تیم‌های آسایشگاه فیاض بخش مشهد و مخابرات اصفهان
هفته سوم سوپر لیگ بسکتبال با ولیچر کشور - دیدار تیم‌های آسایشگاه فیاض بخش مشهد و مخابرات اصفهان
هفته سوم سوپر لیگ بسکتبال با ولیچر کشور - دیدار تیم‌های آسایشگاه فیاض بخش مشهد و مخابرات اصفهان
هفته سوم سوپر لیگ بسکتبال با ولیچر کشور - دیدار تیم‌های آسایشگاه فیاض بخش مشهد و مخابرات اصفهان
هفته سوم سوپر لیگ بسکتبال با ولیچر کشور - دیدار تیم‌های آسایشگاه فیاض بخش مشهد و مخابرات اصفهان
هفته سوم سوپر لیگ بسکتبال با ولیچر کشور - دیدار تیم‌های آسایشگاه فیاض بخش مشهد و مخابرات اصفهان
هفته سوم سوپر لیگ بسکتبال با ولیچر کشور - دیدار تیم‌های آسایشگاه فیاض بخش مشهد و مخابرات اصفهان
هفته سوم سوپر لیگ بسکتبال با ولیچر کشور - دیدار تیم‌های آسایشگاه فیاض بخش مشهد و مخابرات اصفهان
هفته سوم سوپر لیگ بسکتبال با ولیچر کشور - دیدار تیم‌های آسایشگاه فیاض بخش مشهد و مخابرات اصفهان
هفته سوم سوپر لیگ بسکتبال با ولیچر کشور - دیدار تیم‌های آسایشگاه فیاض بخش مشهد و مخابرات اصفهان
هفته سوم سوپر لیگ بسکتبال با ولیچر کشور - دیدار تیم‌های آسایشگاه فیاض بخش مشهد و مخابرات اصفهان
هفته سوم سوپر لیگ بسکتبال با ولیچر کشور - دیدار تیم‌های آسایشگاه فیاض بخش مشهد و مخابرات اصفهان
هفته سوم سوپر لیگ بسکتبال با ولیچر کشور - دیدار تیم‌های آسایشگاه فیاض بخش مشهد و مخابرات اصفهان
منبع : خبرگزاری ايسنا