کد مطلب: 125489
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۵
همزمان با آغاز سال نو میلادی مصادف با یکم ژانویه ۲۰۱۹ با انجام آیین «عَشای رَبّانی» در کلیسای تاریخی وانک اصفهان برگزار شد.
 
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
عشای ربانی سال نو میلادی در کلیسا وانک - اصفهان
منبع : خبرگزاری ايسنا