کد مطلب: 125688
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۷
با بارش اولین برف زمستانی در سمنان مردم این استان با رفتن به ارتفاعات برفی منطقه شهمیرزاد به تفریح و شادی پرداختند. شهمیرزاد در 25 کیلومتری شمال سمنان قرار دارد.
 
تفریحات مردم بعد از اولین برف زمستانی - سمنان
تفریحات مردم بعد از اولین برف زمستانی - سمنان
تفریحات مردم بعد از اولین برف زمستانی - سمنان
تفریحات مردم بعد از اولین برف زمستانی - سمنان
تفریحات مردم بعد از اولین برف زمستانی - سمنان
تفریحات مردم بعد از اولین برف زمستانی - سمنان
تفریحات مردم بعد از اولین برف زمستانی - سمنان
تفریحات مردم بعد از اولین برف زمستانی - سمنان
تفریحات مردم بعد از اولین برف زمستانی - سمنان
تفریحات مردم بعد از اولین برف زمستانی - سمنان
تفریحات مردم بعد از اولین برف زمستانی - سمنان
تفریحات مردم بعد از اولین برف زمستانی - سمنان
تفریحات مردم بعد از اولین برف زمستانی - سمنان
تفریحات مردم بعد از اولین برف زمستانی - سمنان
تفریحات مردم بعد از اولین برف زمستانی - سمنان
تفریحات مردم بعد از اولین برف زمستانی - سمنان
تفریحات مردم بعد از اولین برف زمستانی - سمنان
تفریحات مردم بعد از اولین برف زمستانی - سمنان
تفریحات مردم بعد از اولین برف زمستانی - سمنان
تفریحات مردم بعد از اولین برف زمستانی - سمنان
منبع : خبرگزاری ايسنا