کد مطلب: 125848
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۲
نشست وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی یکشنبه ۱۷ دی ماه در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی با حضور حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد.
 
محمود واعظی، حسن روحانی و محمود حجتی در نشست وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی
نشست وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با حضور رییس جمهور
نشست وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با حضور رییس جمهور
نشست وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با حضور رییس جمهور
حسن روحانی و محمود حجتی در نشست معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی
سخنرانی حسن روحانی رییس جمهور در نشست وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نشست معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی
حسن روحانی رییس جمهور در نشست وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی
سخنرانی حسن روحانی رییس جمهور در نشست وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی
سخنرانی حسن روحانی رییس جمهور در نشست وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی
حسن روحانی رییس جمهور در نشست وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی
سخنرانی حسن روحانی رییس جمهور در نشست وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی
سخنرانی حسن روحانی رییس جمهور در نشست وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی
نشست وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با حضور رییس جمهور
نشست وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با حضور رییس جمهور
منبع : خبرگزاری ايسنا