کد مطلب: 127847
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۴۱
تجمع بزرگ عزاداران فاطمی با حضور هیأت‌های مذهبی، عاشقان و دلدادگان اهل بیت (ع) در میدان فاطمی برگزار شد. همچنین نماز ظهر به امامت آیت‌الله کاظم صدیقی اقامه شد.
 
لحظاتی پیش از شروع تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
اقامه نماز ظهر به امامت آیت‌الله کاظم صدیقی در تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
لحظاتی پیش از شروع تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
اقامه نماز ظهر به امامت آیت‌الله کاظم صدیقی در تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
اقامه نماز ظهر به ااقامه نماز ظهر به امامت آیت‌الله کاظم صدیقی در تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
اقامه نماز ظهر به ااقامه نماز ظهر به امامت آیت‌الله کاظم صدیقی در تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
اقامه نماز ظهر به ااقامه نماز ظهر به امامت آیت‌الله کاظم صدیقی در تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
در حاشیه‌ی تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
سخنرانی آیت‌الله کاظم صدیقی در تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در میدان فاطمی
منبع : خبرگزاری ايسنا