کد مطلب: 129415
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۲۰
مراسم روز شهید در عراق همزمان با شانزدهمین سال شهادت سید محمد باقر حکیم، شنبه ۱۸ اسفند در بغداد پایتخت این کشور با حضور مقامات رسمی این کشور از جمله عادل عبدالمهدی، نخست وزیر، برهم صالح رییس جمهور، محمد حلبوسی رییس مجلس و جمعی از دیپلمات و سفرای خارجی در سالن بغداد برگزار شد. روز گذشته هم بغداد شاهد حضور گسترده عراقی‌هایی بود که برای حضور در مراسم مردمی شهید حکیم در میدان اخلانی و مناطق اطراف آن گرد آمده بودند.
 
شانزدهمین سالگرد شهادت «سید محمد باقر حکیم»
شانزدهمین سالگرد شهادت «سید محمد باقر حکیم»
شانزدهمین سالگرد شهادت «سید محمد باقر حکیم»
شانزدهمین سالگرد شهادت «سید محمد باقر حکیم»
شانزدهمین سالگرد شهادت «سید محمد باقر حکیم»
شانزدهمین سالگرد شهادت «سید محمد باقر حکیم»
شانزدهمین سالگرد شهادت «سید محمد باقر حکیم»
شانزدهمین سالگرد شهادت «سید محمد باقر حکیم»
شانزدهمین سالگرد شهادت «سید محمد باقر حکیم»
شانزدهمین سالگرد شهادت «سید محمد باقر حکیم»
شانزدهمین سالگرد شهادت «سید محمد باقر حکیم»
شانزدهمین سالگرد شهادت «سید محمد باقر حکیم»
شانزدهمین سالگرد شهادت «سید محمد باقر حکیم»
شانزدهمین سالگرد شهادت «سید محمد باقر حکیم»
شانزدهمین سالگرد شهادت «سید محمد باقر حکیم»
شانزدهمین سالگرد شهادت «سید محمد باقر حکیم»
شانزدهمین سالگرد شهادت «سید محمد باقر حکیم»
شانزدهمین سالگرد شهادت «سید محمد باقر حکیم»
شانزدهمین سالگرد شهادت «سید محمد باقر حکیم»
شانزدهمین سالگرد شهادت «سید محمد باقر حکیم»
شانزدهمین سالگرد شهادت «سید محمد باقر حکیم»
منبع : خبرگزاری ايسنا