کد مطلب: 129997
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۶
همزمان با سیزدهم رجب، میلاد امام علی(ع) تعدادی از طلاب حوزه علمیه در مراسم جشن روز میلاد توسط دفتر آیت الله صافی گلپایگانی معمم شدند.
 
مراسم عمامه گذاری طلاب در روز میلاد امام علی(ع)
مراسم عمامه گذاری طلاب در روز میلاد امام علی(ع)
مراسم عمامه گذاری طلاب در روز میلاد امام علی(ع)
مراسم عمامه گذاری طلاب در روز میلاد امام علی(ع)
مراسم عمامه گذاری طلاب در روز میلاد امام علی(ع)
مراسم عمامه گذاری طلاب در روز میلاد امام علی(ع)
مراسم عمامه گذاری طلاب در روز میلاد امام علی(ع)
مراسم عمامه گذاری طلاب در روز میلاد امام علی(ع)
مراسم عمامه گذاری طلاب در روز میلاد امام علی(ع)
مراسم عمامه گذاری طلاب در روز میلاد امام علی(ع)
مراسم عمامه گذاری طلاب در روز میلاد امام علی(ع)
مراسم عمامه گذاری طلاب در روز میلاد امام علی(ع)
مراسم عمامه گذاری طلاب در روز میلاد امام علی(ع)
مراسم عمامه گذاری طلاب در روز میلاد امام علی(ع)
مراسم عمامه گذاری طلاب در روز میلاد امام علی(ع)
مراسم عمامه گذاری طلاب در روز میلاد امام علی(ع)
منبع : خبرگزاری ايسنا