کد مطلب: 130879
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۳
افتتاح ایستگاه متروی دولت آباد و بهره‌برداری از ۱۲۵۰ هکتار جنگل‌کاری و ۳۲۴ واحد مسکونی یک شنبه ۱۸ فروردین‌ماه در تهران با حضور رئیس جمهور انجام شد.
 
محسن هاشمی در مراسم افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
محمود واعظی در مراسم افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
محسن هاشمی در مراسم افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
افتتاح ۳ طرح عمرانی در حوزه‌های حمل و نقل شهری، مسکن و محیط زیست با حضور روحانی
افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
افتتاح ۳ طرح عمرانی در حوزه‌های حمل و نقل شهری، مسکن و محیط زیست با حضور روحانی
افتتاح ۳ طرح عمرانی در حوزه‌های حمل و نقل شهری، مسکن و محیط زیست با حضور روحانی
افتتاح ۳ طرح عمرانی در حوزه‌های حمل و نقل شهری، مسکن و محیط زیست با حضور روحانی
افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
افتتاح ۳ طرح عمرانی در حوزه‌های حمل و نقل شهری، مسکن و محیط زیست با حضور روحانی
سخنرانی حناچی در مراسم افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
سخنرانی محسن هاشمی در مراسم افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
سخنرانی روحانی در مراسم افتتاح خط ۶ متروی تهران با حضور رییس جمهور
افتتاح ۳ طرح عمرانی در حوزه‌های حمل و نقل شهری، مسکن و محیط زیست با حضور روحانی
افتتاح ۳ طرح عمرانی در حوزه‌های حمل و نقل شهری، مسکن و محیط زیست با حضور روحانی
منبع : خبرگزاری ايسنا