کد مطلب: 130985
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۲۰
اهالی روستای گوریه در بخش شعیبه شهرستان شوشتر با کمک نیروهای امدادی در نقاط ایمن این روستا اسکان داده شدند.
 
اردوگاه اسکان اضطراری گوریه - شوشتر
اردوگاه اسکان اضطراری گوریه - شوشتر
اردوگاه اسکان اضطراری گوریه - شوشتر
اردوگاه اسکان اضطراری گوریه - شوشتر
اردوگاه اسکان اضطراری گوریه - شوشتر
اردوگاه اسکان اضطراری گوریه - شوشتر
اردوگاه اسکان اضطراری گوریه - شوشتر
اردوگاه اسکان اضطراری گوریه - شوشتر
اردوگاه اسکان اضطراری گوریه - شوشتر
اردوگاه اسکان اضطراری گوریه - شوشتر
اردوگاه اسکان اضطراری گوریه - شوشتر
اردوگاه اسکان اضطراری گوریه - شوشتر
اردوگاه اسکان اضطراری گوریه - شوشتر
اردوگاه اسکان اضطراری گوریه - شوشتر
اردوگاه اسکان اضطراری گوریه - شوشتر
اردوگاه اسکان اضطراری گوریه - شوشتر
منبع : خبرگزاری ايسنا