کد مطلب: 131142
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۲۰
افزایش مخزن و تراز سد سیمره باعث زیر آب رفتن باغات و بخشی از خانه های مسکونی در ۱۰ روستای کنار سد سیمره شده است، و به زودی بقیه خانه‌ها هم به زیر آب می‌روند. امدادرسانی به این روستاها که در منطقه رودبار کوهدشت استان لرستان قرار گرفته اند، به دلیل مسدود شدن راه ارتباطی چندین روستا به کندی صورت میگیرد.
 
زیر آب رفتن روستاهای کنار سد سیمره
زیر آب رفتن روستاهای کنار سد سیمره
زیر آب رفتن روستاهای کنار سد سیمره
زیر آب رفتن روستاهای کنار سد سیمره
زیر آب رفتن روستاهای کنار سد سیمره
زیر آب رفتن روستاهای کنار سد سیمره
زیر آب رفتن روستاهای کنار سد سیمره
زیر آب رفتن روستاهای کنار سد سیمره
زیر آب رفتن روستاهای کنار سد سیمره
زیر آب رفتن روستاهای کنار سد سیمره
زیر آب رفتن روستاهای کنار سد سیمره
زیر آب رفتن روستاهای کنار سد سیمره
زیر آب رفتن روستاهای کنار سد سیمره
زیر آب رفتن روستاهای کنار سد سیمره
زیر آب رفتن روستاهای کنار سد سیمره
زیر آب رفتن روستاهای کنار سد سیمره
زیر آب رفتن روستاهای کنار سد سیمره
زیر آب رفتن روستاهای کنار سد سیمره
منبع : خبرگزاری ايسنا