کد مطلب: 131196
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
نمازگزاران شهرهای مختلف کشور پس از اقامه نماز جمعه ۲۳ فروردین با برگزاری راهپیمایی، ضمن محکومیت اقدام آمریکا در قراردادن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، همدلی و انسجام خود را با سپاه پاسداران نشان دادند.
 
راهپیمایی نمازگزاران جمعه قم در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه قم در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه قم در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه قم در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه قم در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه قم در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه قم در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه قم در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه قم در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه مشهد در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه مشهد در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه مشهد در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه مشهد در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه مشهد در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه مشهد در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه شیراز در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه شیراز در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه شیراز در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه شیراز در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه شیراز در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه شیراز در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه شیراز در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه اردبیل در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه اردبیل در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه اردبیل در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه اردبیل در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه تبریز در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه تبریز در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه تبریز در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه تبریز در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه تبریز در حمایت از سپاه
راهپیمایی نمازگزاران جمعه تبریز در حمایت از سپاه
منبع : خبرگزاری ايسنا