کد مطلب: 131347
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۵
رضا میرکریمی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر سه شنبه ۲۷ فروردین در نشست خبری در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ داد.
 
نشست خبری دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر
نشست خبری دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر
نشست خبری دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر
نشست خبری دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر
نشست خبری دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر
نشست خبری دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر
نشست خبری دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر
نشست خبری دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر
نشست خبری دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر
نشست خبری دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر
نشست خبری دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر
نشست خبری دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر
نشست خبری دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر
نشست خبری دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر
نشست خبری دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر
نشست خبری دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر
منبع : خبرگزاری ايسنا