کد مطلب: 145576
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۳
مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و بزرگداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همزمان با سراسر کشور در مشهد برگزار شد.
 
راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در سبزوار
راهپیمایی ۲۲ بهمن در تربت حیدریه
راهپیمایی ۲۲ بهمن در تربت حیدریه
راهپیمایی ۲۲ بهمن در سبزوار
راهپیمایی ۲۲ بهمن در سبزوار
راهپیمایی ۲۲ بهمن در سبزوار
راهپیمایی ۲۲ بهمن در سبزوار
راهپیمایی ۲۲ بهمن در سبزوار
راهپیمایی ۲۲ بهمن در کاشمر
راهپیمایی ۲۲ بهمن در کاشمر
راهپیمایی ۲۲ بهمن در کاشمر
راهپیمایی ۲۲ بهمن در خواف
راهپیمایی ۲۲ بهمن در خواف
راهپیمایی ۲۲ بهمن در خواف
راهپیمایی ۲۲ بهمن در چناران
راهپیمایی ۲۲ بهمن در چناران
راهپیمایی ۲۲ بهمن در چناران
راهپیمایی ۲۲ بهمن در چناران
راهپیمایی ۲۲ بهمن در چناران
راهپیمایی ۲۲ بهمن در درگز
راهپیمایی ۲۲ بهمن در درگز
راهپیمایی ۲۲ بهمن در درگز
راهپیمایی ۲۲ بهمن در درگز
راهپیمایی ۲۲ بهمن در درگز
راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد
منبع : خبرگزاری ايسنا