کد مطلب: 148754
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۳۱
جدول زمانی پخش زنده دروس مقاطع مختلف تحصیلی از شبکه‌های آموزش و چهار در روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت اعلام شد.
 

به گزارش ایران خبر، جدول زمانی پخش زنده دروس مقاطع مختلف تحصیلی از شبکه‌های آموزش و چهار در روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت به شرح زیر اعلام شد:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه٩

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٨

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس مطالعات اجتماعی ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی ٩

دوره ابتدایی:

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم

از ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ازساعت١٢تا ۱۲:۳۰ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

از ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس هندسه١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵ درس تفکر و سواد رسانه‌ای پایه١٠ تمام رشته‌ها

ساعت ۱۵:٣٠ درس شیمی٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ۱۶ درس نگارش٢ پایه١١ تمام رشته‌ها

ساعت ۱۶:٣٠ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ درس فیزیک ٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ٢٢ درس شیمی٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ۲۲:۳۰ درس فارسی٣ پایه١٢

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس تاریخ اسلام ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:٣٠ تا٩ درس جامعه شناسی ١ پایه١٠رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ۹:۳۰ درس تاریخ ١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۹:۳۰ تا١٠درس اصول عقاید ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس روانشناسی پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱٠:۵۵ ریاضی١ - پایه١٠ -نسبت‌های مثلثاتی - درس مشترک شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۵۵: ١٠ تا ١١:١۵ درس پرورش و تولید غلات و گیاهان صنعتی - پایه ١٢ -رشته امور زراعی-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ١۵: ١١تا ١١:۴٠ درس فناوری‌های نوین - پایه١١ - از ایده تا محصول - درس مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۴٠: ١١ تا ١٢ درس ارتباط موثر پایه١٠ - مکاتبات اداری و آراستگی -رشته‌های زمینه خدمات -شاخه فنی و حرفه‌ای

منبع : خبرگزاری مهر