جدول زمانی پخش زنده دروس متوسطه و ابتدایی در روز ۱۸ اردیبهشت

خبرگزاری مهر , 17 ارديبهشت 1399 ساعت 19:22

جدول پخش دروس مقاطع مختلف تحصیلی از دو شبکه آموزش و چهار سیما در روز پنج‌ شنبه ۱۸ اردیبهشت اعلام شد.


به گزارش ایران خبر، جدول زمانی پخش زنده دروس متوسطه و ابتدایی در روز ۱۸ اردیبهشت به شرح زیر اعلام شد:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس کار و فناوری پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس نگارش پایه ٩

دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس بازی و ریاضی سوم

ساعت١٢تا ۱۲:۳۰ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم

ساعت ١٢: ٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس شیمی١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمادگی دفاعی پایه١٠ تمام رشته ها

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس زبان انگلیسی ٢ پایه١١ تمام رشته ها

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس فارسی٢ پایه ١١ تمام رشته ها

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زبان انگلیسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته ها

ساعت ١٧ تا ۱۷:۳۰ درس فیزیک١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک

شبکه ۴

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس طراحی عموی -پایه١٠ - جنسیت سازی شیشه - رشته چهره سازی- شاخه کاردانش

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس کاربر ایلستریتور -پایه١٢-توانایی کار با سمبل ها-رشته رایانه-شاخه کاردانش

ساعت ٧:۵٠ تا ۸:۱۰ درس دانش فنی تخصصی -پایه١٢-کسب اطلاعات فنی -رشته ساختمان - شاخه های فنی و حرفه ای

ساعت ۸:۱۰ تا ٨:٣۵ درس ریاضی٣-پایه١٢- پودمان ۵ -شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ٨:٣۵ تا ۹ درس عملیات تکنیکی اصلاحی ورزش ها- پودمان ۵ - پایه١٢- رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس دانش فنی پایه-پایه١٠- پودمان ۵ -درس فناوری های نوین -رشته کامپیوتر -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ۱۰ درس تاریخ اسلام ٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ۱۰:۳۰ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١ درس تاریخ اسلام ٢ پایه١١ رشته و علوم و معارف اسلامی


کد مطلب: 149303

آدرس مطلب: http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/149303/جدول-زمانی-پخش-زنده-دروس-متوسطه-ابتدایی-روز-۱۸-اردیبهشت

ایران خبر
  http://www.irankhabar.ir