کد مطلب: 75818
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۲
برای نخستین بار همکاران شاغل در مجموعه مامایی اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران در ترکیب هیات مدیره جمعیت مامایی کشور قرار گرفتند.
شاغلین مامایی استان تهران در ترکیب هیات مدیره مامایی کشور قرار گرفتند
 
به گزارش ایران خبر، مجمع عمومی فوق العاده و انتخابات هیات مدیره جمعیت در تاریخ ١٣/٩/٩٥  راس ساعت ١٦ با حضور نماینده وزارت کشور و ماماهای شاغل در مراکز دانشگاهی ، دولتی و غیر دولتی در محل نظام پزشکی برگزار شد.

بر این اساس خانم دکتر آباد رئیس جمعیت مامایی کشور بر لزوم حساسیت و  وظیفه جمعیت مامایی در رفع مشکلات صنفی این رشته تاکید کرد و در ادامه  به  ارائه گزارش عملکرد جمعیت پرداخت و به سوالات حاضرین در جلسه پاسخ داد .
 
همچنین باید خاطر نشان کرد : انتخابات هیات مدیره جمعیت مامایی کشور در حضور نماینده وزارت کشور برگزار شد و در این انتخابات طبق اساسنامه ،که هر سه سال یکبار برگزار می شود  ٧ نفرهیات مدیره و دو نفر بازرس جمعیت مامایی کشور انتخاب شدند.

گفتنی است خانم زهرا عابدی ، کارشناس ارشد کلینیک در حوزه مامایی این اداره کل و همچنین خانم نیلوفر قاسمی مامای شاغل در بیمارستان آیت اله کاشانی ، به عنوان نفرات منتخب برگزیده شدند.