کد مطلب: 93053
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۲۱
پيش بيني اوليه سود هرسهم ايران خودرو در سال جاري 104 ريال است كه اين ميزان با عرضه محصولات جديد وادامه اصلاح ساختارمالي به 200 ريال تا پايان امسال افزايش خواهد يافت. اين درحالي است كه سود هرسهم ايران خودرو در سال 94 فقط 54 ريال بود .

به گزارش ایران خبر، طبق آمار منتشر شده در بورس تهران سود هر سهم ايران خودرو در سال مالي 95 با 172 درصد رشد به 147 ريال رسيده است.قيمت واقعي سهام ايران خودور در بورس در صورت شناسايي پتانسيل ها و توانايي هاي شركت به مراتب بيش از بهاي فعلي آن در بازار سرمايه خواهد بود. قيمت سهام ايران خودرو در بورس نمايانگر ارزش واقعي آن نيست.
در صورت محاسبه ارزش جايگزيني سرمايه ها و ارزيابي واقعي دارايي هاي شركت ايران خودرو به همراه شفافيت در شناخت پتانسيل هاي پنهان شركت مي توان بهاي واقعي سهام را شناسايي و در بازار سرمايه اعمال كرد.
سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه، عدم محاسبه بهاي روز شركت هاي متعلق به ايران خودرو، تمايل شركت هاي تجاري به شراكت در مالكيت، برنامه هاي برتر توليد ناب و طرح هاي متنوع فروش هاي داخلي، عرضه محصولات جديد و صادرات، از مهمترين پتا نسيل هاي پنهان شركت ايران خودرو به شمار مي رود.
در يك نظرخواهي از مديران شركت هاي كارگزار فعال در بورس اوراق بهادار تهران، 62 درصد آنها ارزش هاي نهفته در سهام ايران خودرو را بسيار بالا دانستند .
گروه صنعتي ايران خودرو به كارگيري منابع شركت مادر و شركتهاي تابعه جهت فعاليت در بازار سرمايه و تشكيل سبد قدرتمند سهام در بورس اوراق بها دار تهران را سرلوحه كار خود قرار داده است .
به نظر مي رسدگروه صنعتي ايران خودرو برنامه هاي مدوني را براي ورود شركت هاي جديد تحت پوشش اين مجموعه به بورس و يا فروش آنها به بخش خصوصي تهيه كرده است .