کد مطلب: 95362
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۶
میزان دارایی های خارجی سیستم بانکی در خردادماه امسال ۵۸۰۴.۸ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۲ درصد افزایش یافته است.
 

به گزارش ایران خبر، تازه ترین گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در خردادماه سال جاری نشان میدهد که میزان دارایی های خارجی سیستم بانکی در خردادماه  امسال 5804.8 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.2 درصد افزایش یافته است.

در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی 2299.5 هزار میلیارد ریال است که نسبت به خرداد ماه سال 95 به میزان 20.6 درصد رشد یافته است.

طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی 9302.3 هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده 22.5 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل و رشد 1.4 درصدی نسبت به اسفندماه است.

خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی

میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری به 5246.7 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.2 درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز 627 هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده 6.3درصد رشد است.

بدهی های ارزی بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری 1556.0 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل2.2 درصد رشد داشته است.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

 میزان دارایی های خارجی در این بخش با 0.3 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 3409 هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با 12 درصد رشد، 70.8هزار میلیارد ریال است.

سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با  20.1درصد رشد به 1387.5هزار میلیارد ریال رسید.

همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز در دوره خردادماه سال 96 با 22.8 درصد رشد، 9220.6 هزار میلیارد ریال است.

 خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری

میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشور در خرداد ماه امسال 3500 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19.9 درصد رشد نشان می دهد.

سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 279.2 هزار میلیارد ریال بوده که 38 درصد افزایش یافته است.

 جمع کل دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد بررسی،3954.5 هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت خرداد ماه سال 95 دارای 25.5 درصد رشد است.

 وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی های خارجی بانک های تخصصی در خرداد ماه سال جاری 572.8 هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 11.7 درصد رشد یافته است.

جمع کل دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی در این دوره رقم 4500.3هزار میلیارد ریال است که 13.2 درصد رشد دارد.

منبع : تسنیم