کد مطلب: 97347
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۲۰
اژدهای دریایی برگدار، زائده های روی بدن این ماهی برای استتار میباشد، همچنین اژدهای دریایی برگدار قادر است رنگش را به منظور تطبیق با محیط تغییر دهد.