پایگاه خبری ایران خبر 31 شهريور 1399 ساعت 15:06 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/154059/صیانت-چندجانبه-گرایی-باید-رفتارهای-مخرب-آمریکا-پایان -------------------------------------------------- صالحی: عنوان : برای صیانت از چندجانبه‌گرایی باید به رفتارهای مخرب آمریکا پایان داد -------------------------------------------------- رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان با اشاره به تلاش‌های دولت آمریکا برای نابود کردن برجام به عنوان یکی از دستاوردهای مهم چندجانبه‌گرایی تصریح کرد که برای صیانت از چندجانبه گرایی راهی جز پایان دادن به رفتارهای مخرب آمریکا وجود ندارد. متن : به گزارش ایران خبر، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان با اشاره به تلاش های دولت آمریکا برای نابود کردن برجام به عنوان یکی از دستاوردهای مهم چندجانبه گرایی تصریح کرد که برای صیانت از چندجانبه گرایی راهی جز پایان دادن به رفتارهای مخرب آمریکا وجود ندارد. علی اکبر صالحی که به صورت مجازیدر مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمیسخنرانی می کرد خاطر نشان کرد کهایران آمادگی خود را برای همکاری با جامعه جهانی اعلام می کند تا دیپلماسی و چندجانبه گرایی را به مرکز روابط بین الملل بازگرداند. شصت وچهارمین نشست کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه 31 شهریور 1399 در مرکز بین المللی وین با رعایت پرتوکل های بهداشتی گشایش یافت. در این نشست که تا روز جمعه ادامه خواهد داشت نمایندگان، سفرا و مقامات ارشد 171 کشور عضو آژانس به صورت فیزیکی و فضای مجازی حضور دارند. بررسی راهکارهای تقویت فعالیت های آژانس در حوزه علوم و ایمنی هسته ای و کاربرد موافقت نامه جامع پادمانی در خاورمیانه از موضوعاتی است که در دستور کار این نشست قرار دارد. شرکت کنندگان همچنین قرار است درباره گزارش سال 2019 آژانس در خصوص همکاری های فنی، بودجه و تراز مالی این نهاد بین المللی بحث و تبادل نظر کنند.