پایگاه خبری ایران خبر 19 فروردين 1399 ساعت 14:22 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/148183/رانندگان-اتوبوس-مینی-بوس-بیمه-بیکاری-می-گیرند -------------------------------------------------- عنوان : رانندگان اتوبوس و مینی بوس بیمه بیکاری می گیرند -------------------------------------------------- در حالی که تا پیش از این رانندگان بخش حمل و نقل از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند نبودند و تحت عنوان کارگران آسیب دیده از کرونا امکان ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری را نداشتند، معاون سازمان راهداری خبر داده که با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رانندگان بیکار شده اتوبوس و مینی بوس نیز از بیمه بیکاری بهره‌مند می‌شوند. متن : به گزارش ایران خبر، به دنبال انتشار ویروس کرونا بسیاری از مشاغل و کسب و کارها آسیب دیده و فعالیت بخش اعظمی از کارگران مختل شد. با تعطیلی کارگاهها و برخی مشاغل تاثیرپذیر از کرونا دولت مبلغ5000 میلیارد تومان اعتبار برای کمک به صندوق بیمه بیکاری تصویب کرد تا در اختیار کارگران آسیب دیده از کرونا قرار گیرد؛ در همین راستا وزارت کار شیوه نامه مشترکی را با سازمان تامین اجتماعی به منظورتحت پوشش قراردادن کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی که در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا به طور موقت بیکار غیر ارادی شناخته شده‌اند،تدوین کرد که به موجب آن 10 گروه شغلی و زیر بخش اقتصادی برای بهره مندی از مقرری بیمه بیکاری معرفی شده‌اند. این در حالی بود که رانندگان همچون کارگران ساختمانی و قالیبافان مشمول دریافت بیمه بیکاری و ثبت نام در سامانه مذکور نمی شدند به نحوی که مسعود بابایی - مدیرکل حمایت از مشاغل وبیمه بیکاری وزارت کار - اعلام کرده بودصرفا افرادی که مشمول قوانین روابط کار میان کارگر و کارفرما باشند، مشمول بیمه بیکاری می‌شوند و مشاغلی مانند کارگران ساختمانی، قالیبافان و رانندگان کهقوانین بیمه ای آنها مشمول قوانین خاص است، نمی‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنندامابا اعلام معاون سازمان راهداری به نظر می رسد که طی مذاکره با وزارت کار این امکان برای رانندگان اتوبوس و مینی بوس فراهم شده است. چنانچه محمد تیموری در گفت‌وگو با صدا و سیما ازتوسعهخدمات بیمه‌ای و بهره مندی رانندگان بیکار شده از بیمه بیکاری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده و پرداخت تسهیلات یک تا دو میلیون تومانی به رانندگان بخش مینی بوس های بین شهری را از برنامه های این سازمان برای حمایت ازرانندگان بخش حمل و نقل مسافری عنوان کرده است. به گزارش ایران خبر، بر این اساس رانندگان اتوبوس و مینی بوس نیز مشمول دریافت بیمه بیکاری شدند.