پایگاه خبری ایران خبر 26 ارديبهشت 1399 ساعت 23:37 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/149615/اعلام-جدول-زمانی-برنامه-های-درسی-۲۷-اردیبهشت-شبکه-۴-آموزش -------------------------------------------------- عنوان : اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی ۲۷ اردیبهشت شبکه ۴ و آموزش -------------------------------------------------- جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز شنبه ۲۷ اردیبهشت از شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد. متن : به گزارش ایران خبر، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش در روز شنبه ۲۷ اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است: شبکه آموزش متوسطه دوره اول از ساعت ٧:۴۵ تا ۸:۰۰ درس تربیت بدنی دوره متوسطه از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه ٩ از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٩ از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس عربی پایه ٧ از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه ٩ برنامه دوره ابتدایی از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس بازی و ریاضی پایه دوم از ساعت ۱۱:۳۰ تا ١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم از ساعت ١٢ تا ۱۲:۳۰ درس بازی و ریاضی پایه چهارم از ساعت ۱۲:۳۰ تا ١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم متوسطه دوم از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فیزیک ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس هندسه ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس زیست شناسی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی از ساعت ١٧ تا ۱۷:۳۰ درس هندسه ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک شبکه ۴ رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش: از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ استاندارد نقشه کشی معماری- پایه١١و ١٢-رشته نقشه کشی ساختمان- شاخه کاردانش از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پودمان ۵- پایه١٢- نصب و راه اندازی شبکه افزارها - رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه فنی‌وحرفه‌ای از ساعت ٧:۴۵ تا ۸:۱۰ درس استاندارد حسابداری تکمیلی -پایه ١١- بدهی‌ها و تعهدات -رشته حسابداری مالی - شاخه کاردانش از ساعت ۸:۱۰ تا ٨:۴٠ درس تاریخ و هنرجهان پایه ١٢- رشته گرافیک -شاخه فنی‌وحرفه‌ای از ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس شناخت مواد و مصالح -پایه١٠- رشته نقشه‌کشی معماری-شاخه فنی‌وحرفه‌ای از ساعت ٩:٠۵ تا ۹۰:۳۰ درس تاریخ هنر جهان -پایه١٢-رشته گرافیک - شاخه فنی‌وحرفه‌ای از ساعت ٣٠: ٩ تا ۱۰:۰۰ درس دین و زندگی ٢ -پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰ درس جامعه شناسی٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی از ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١ درس جغرافیا ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی