پایگاه خبری ایران خبر 29 اسفند 1397 ساعت 12:02 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/129988/امشب-ساعت-رسمی-کشور-یک-جلو-کشیده-می-شود -------------------------------------------------- براساس قانون؛ عنوان : امشب ساعت رسمی کشور، یک ساعت جلو کشیده می شود -------------------------------------------------- براساس قانون تغییر ساعت رسمی، ساعت رسمی کشور، امشب در ساعت ۲۴، یک ساعت جلو کشیده می شود. متن : به گزارش ایران خبر، ساعت رسمی کشور، امشب در ساعت ۲۴، یک ساعت جلو کشیده می شود. براساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ اول فروردین ماه هرسال یک ساعت جلو کشیده می شود.براساس همین قانون، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز سی ام شهریور نیز به وضعیت سابق برگردانده می شود./ مهر