پایگاه خبری ایران خبر 25 تير 1399 ساعت 13:14 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/151730/آب-تهران-عاری-عامل-بیماری-اسهال-اطفال -------------------------------------------------- عنوان : آب تهران عاری از عامل بیماری‌ اسهال اطفال -------------------------------------------------- نتایج تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان می‌دهد آب تصفیه شده و آشامیدنی تهران فاقد عامل بیماری اسهال حاد اطفال کمتر از 5 سال است. متن : به گزارش ایران خبر، محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران تحقیقی را در مورد آب‌های تصفیه شده تهران و وجود روتا ویروس در آن انجام دادند که نتایج تحقیقات آنها نشان داد که آب آشامیدنی تهران فاقد این ویروس است. روتاویروس‌ها عامل اصلی بروز اسهال‌های حاد در اطفال زیر 5 سال هستند و به علت سایز کوچک از فیلترهای شنی تصفیه خانه آب عبور می‌کند و مقاومت بالایی در برابر گندزداهای شیمیایی دارد. هرچند که عمده‌ترین راه ابتلا به عفونت روتا ویروس‌ها روش مدفوعی دهانی است اما از اهمیت آب آشامیدنی آلوده به عنوان ناقل این ویروس نمی‌توان گذشت. بر این اساس این محققان با حمایتدانشگاه علوم پزشکی تهرانوصندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریاین پروژه را انجام دادند. محمود علی محمدی مجری این پروژه گفت: ارتباط بین غلظت کلر آزاد باقیمانده و غلظت روتاویروس‌ها در آب تصفیه شده در این پژوهش بررسی شد که نتیجه تحقیقات ما نشان داد آب تصفیه شده در تهران فاقد هر نوع آلودگی از این ویروس است. البته بررسی ارتباط بینpHو و غلظت روتاویروس ها در آب تصفیه شده، بررسی ارتباط بین فصل و و غلظت روتاویروس ها در آب تصفیه شده و مقایسه کیفیت خروجی تصفیه خانه‌های مختلف از نظر غلظت روتاویروس‌ها نیز از دیگر اهداف انجام این پژوهش بود.