پایگاه خبری ایران خبر 5 فروردين 1399 ساعت 22:07 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/147592/سفر-پزشکان-بدون-مرز-هماهنگی-وزارت-اطلاعات-صورت-گرفت-هیچ-پزشک-آمریکایی-ویزا-صادرنشده -------------------------------------------------- عنوان : سفر پزشکان بدون مرز با هماهنگی وزارت اطلاعات صورت گرفت/برای هیچ پزشک آمریکایی ویزا صادرنشده است -------------------------------------------------- ایجاد یک بیمارستان صحرایی ۴۸ تخته توسط سازمان پزشکان بدون مرز، توسط وزارت بهداشت و وزارت کشور با هماهنگی کامل وزارت اطلاعات صورت گرفته و وزارت امور خارجه تنها اقدام به صدور ویزا به درخواست نهادهای ذکر شده کرده است. متن : به گزارش ایران خبر، بر اساس پیگیری های خبرنگار ایسنا ، موافقت با ایجاد یک بیمارستان صحرایی ۴۸ تخته توسط سازمان پزشکان بدون مرز، توسط وزارت بهداشت و وزارت کشور با هماهنگی کامل وزارت اطلاعات صورت گرفته و وزارت امور خارجه تنها اقدام به صدور ویزا به درخواست نهادهای ذکر شده کرده است. همچنین بر اساس یافته های ایسنا ،میزان بار حمل شده توسط سازمان مزبور ۲۶ تن شامل تجهیزات کامل بیمارستانی برای ۴۸ تخت شامل تجهیزات یک اتاق آی سی یو، و یک ژنراتور برق است که مجموعا به بیش از ۹۵۰ هزار یورو بالغ می گردد. لذا اقلام تحقیرآمیزی که برخی ذکر کرده اند صحت ندارد. براساس اطلاع ایسنا ، همچنین هیچکدام از پزشکان همراهِ تجهیزات ارسالی، آمریکایی نیستند و نهادهای ایرانی به ویژه وزارت امور خارجه با پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب برای هیچ پزشک آمریکایی ویزا صادر نکرده اند و هیچ تجهیزات یا دارویی از آمریکا نپذیرفتند. ‌