پایگاه خبری ایران خبر 27 ارديبهشت 1395 ساعت 15:34 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/interview/61234/مسکن-بدترین-رکود-تاریخ-بعد-انقلاب-پشت-سر-می-گذارد -------------------------------------------------- عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با ایران خبر؛ عنوان : مسکن بدترین رکود در تاریخ بعد از انقلاب را پشت سر می گذارد -------------------------------------------------- خسروی گفت: متاسفانه بازار مسکن با ورود به چهارمین سال رکود، بدترین دوران رکودی خود در تاریخ بعد از انقلاب را پشت سر می گذارد . متن : خسروی گفت: متاسفانه بازار مسکن با ورود به چهارمین سال رکود، بدترین دوران رکودی خود در تاریخ بعد از انقلاب را پشت سر می گذارد . علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با ایران خبر، با اعلام نارضایتی از فعالیتهای انجام شده در بخش مسکن تاکید کرد: علی رغم آنکه می توان امیدوار بود که برجام در سایر حوزه های اقتصادی و خدماتی، تاثیراتی داشته باشد اما از قبل نیز پیش بینی می شد که برجام و ورود به دوره پسابرجام ، چندان در رونق بازار مسکن اثرگذار نخواهد بود. نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت قبل با برداشت از بانک مرکزی از جیب مردم برای مسکن هزینه می کرد، گفت: این روند باعث به وجود آمدن تورم و کسری بودجه شد. خسروی در عین حال گفت: در دولت کنونی نیز فعالیت چشمگیری در بخش مسکن انجام نشده و توانایی خرید مسکن در این سه سال حتی کاهش نیز یافته است و همزمان پروژه های مختلفی از مسکن مهر نیز به طور کلی تعطیل شده است. عضو کمیسیون عمران گفت: بعید استوام های مختلفی هم که در حال حاضر به عنوان کمک هزینه خرید مسکن درباره آن صحبت می شود، تاثیر گذاری جدی ای در این حوزه داشته باشد. خسروی گفت: برای خروج مسکن از رکود باید قدرت خرید مردم و هدایت نقدینگی در این بازار افزاریش یابد.