پایگاه خبری ایران خبر 21 فروردين 1399 ساعت 17:12 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/148268/اعلام-برنامه-های-درسی-روز-جمعه-۲۲-فروردین-شبکه-های-۴-آموزش -------------------------------------------------- عنوان : اعلام برنامه‌های درسی روز جمعه ۲۲ فروردین شبکه‌ های ۴ و آموزش -------------------------------------------------- جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه ۲۲ فروردین ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد. متن : به گزارش ایران خبر، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود. شبکه آموزش متوسطه دوره اول ساعت ٩ تا ٩: ٣٠ درس ادبیات فارسی پایه ٩ ساعت ٩: ٣٠ تا ١٠ درس مطالعات اجتماعی پایه ۸ ساعت ١٠ تا ١٠: ٣٠ درس نگارش پایه ٧ برنامه دوره ابتدایی از ساعت ١٠: ٣٠ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول از ساعت ۱۱ تا١١: ٣٠ فارسی و نگارش پایه دوم از ساعت ١١: ٣٠ تا ١٢ هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه سوم از ساعت ١٢ تا ١٢: ٣٠ فارسی و نگارش پایه چهارم از ساعت ١٢: ٣٠ تا ١٣ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه پنجم از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ فارسی و نگارش پایه ششم متوسطه دوم: ساعت ١۴:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١٠ ساعت ١۵ درس کارگاه کارآفرینی و تولید پایه ١٠ ساعت ۱۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه ١١ ساعت ۱۶ فیزیک ٢ پایه ١١ ساعت ۱۶:٣٠ زیست شناسی ٣ پایه ١٢ تجربی ساعت ١٧ درس فیزیک ۳ پایه١٢ رشته ریاضی و فیزیک شبکه چهار رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس علوم و فنون ادبی ۱ پایه دهم ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت ۸:۳۰ تا ۹ درس جغرافیا ٢ پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی ساعت ۹ تا ٩: ٣٠ درس ریاضی و آمار ١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت ۹:۳۰ تا١٠ تاریخ اسلام ۲ پایه ١١ علوم و معارف اسلامی ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس فلسفه ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس عربی، زبان قرآن ۳ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی ساعت ۱۱ تا ١١: ٣٠ درس دانش فنی تخصصی. سایزبندی و فناوری مواد-پایه ١٢ رشته طراحی و دوخت لباس ساعت ١١: ٣٠ تا ١٢ درس دانش فنی تخصصی، خواص مهندسی سطوح -پایه ١٢ رشته ساختمان