پایگاه خبری ایران خبر 21 مرداد 1399 ساعت 13:19 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/report/152678/وضعیت-اقتصادی-مناسب-نامناسب-عامل-جذب-جوانان-سمت-ازدواج-سفید -------------------------------------------------- ایران خبر گزارش می دهد؛ عنوان : وضعیت اقتصادی مناسب و نامناسب عامل جذب جوانان به سمت ازدواج سفید -------------------------------------------------- در ایران گروهی می‌گویند مقصود از ازدواج سفید آن است که زوجین بدون عقد نکاح اقدام به ازدواج و تشکیل زندگی مشترک می‌کنند. متن : وضعیت اقتصادی مناسب و نامناسب عامل جذب جوانان به سمت ازدواج سفید اصطلاحازدواج سفیددو کاربرد متفاوت نو و کهن دارد: کاربرد نو نمونه فارسی زبان آن می باشد که "ازدواج سفید" برای توصیف زندگی مشترک بدون ازدواجرسمی ست که نباید بانکاح عرفییاازدواج کامن لا یا عرفیاشتباه گرفته شود در ایران دو تعریف متفاوت از این زندگی مشترک وجود دارد: در ایران گروهی می گویند مقصود از ازدواج سفید آن است که زوجین بدونعقد نکاحاقدام به ازدواج و تشکیل زندگی مشترک می کنند. امامنابع فارسی زبان آلمانزندگی مشترک بدون ازدواج یا ازدواج سفید را پیش زمینه ای برای بسیاری از ازدواج های رسمی مطرح می کنند هم چنین ازدواج های ادیان دیگر بدون عقد نکاح اسلامی است یا نکاح عرفی اسلامی بدون ثبت دولتی انجام می شود. همچنین گروه دیگر در ایران آن را معادلزندگی مشترک بدون ازدواجیاهم باشیتعریف می کنند البته نه تعریف گسترده تر آن که به معنی هم زیستی ست بلکه تعریف محدود بهزندگی مشترک زناشویی بدون ازدواجکه طرفین همدیگر را همسر و متعهد به یکدیگر نمی دانند. اگر بخواهیمازدواج سفیدرا به صورت ساده تعریف نماییم می توانیم بگوییم که ازدواج سفید، شروع و تشکیل پیوند زناشویی بین یک زن و مرد بدون لحاظ چارچوب قانونی، حقوقی، شرعی و عرفی می باشد. در واقع در ازدواج سفید زن و مرد بدونثبت رسمیو قانونی مسئله ازدواج و بدون گذراندن آداب و رسوم مرسوم در رابطه با ازدواج رسمی، شروع زندگی شان را زیر یک سقف پایه ریزی می نمایند. طبعاً در چنین ارتباطی طرفین تعهد قانونی و شرعی نسبت به یکدیگر ندارند و نمی توانند مدعی حق و حقوقی نسبت به یکدیگر باشند. با این اوصاف متوجه می شویم که ازدواج سفید پدیده ای غیر قانونی، غیر رسمی و خلاف و آداب و رسوم حاکم بر جامعه می باشد و در دنباله آن، مجموعه ای از ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی به بار می آید. در جامعه امروزی دلایل متعددی باعث رواج ازدواج سفید و غیررسمی بین جوانان شده است. یکی از دلایل بارز پولداری و بی پولی است. هم جوانان پولدار هم بی پول به استقبال ازدواج غیررسمی یا همان ازدواج سفید رفتند. برخی از جوانان که از نظر اقتصادی در شرایط مناسبی نیستند اما تمایل به ازدواج دارند و این نوع از ازدواج را انتخاب می کنند. در مقابل برخی جوانان ثروتمند از سر بیخیالی و راحتی ازدواج سفید را انتخاب می کنند. یکی از عوامل دیگر که باعث شده برخی جوانان به ازدواج سفید گرایش پیدا کنند عقاید مذهبی و اختلاف آن بین خانواده هاست. به عنوان مثال پسر یا دختری که در خانواده مذهبی تربیت شده است اما تمایلی ندارد همسرش به انتخاب خانواده ش باشد و از نظر اخلاقی و برخی رفتارهای اجتماعی با خانواده خود در تضاد است و عقاید آنها را قبول ندارند. برخی از این جوانان گزینه ازدواج سفید را انتخاب می کنند و ترجیح می دهند انتخابی دلخواه و زندگی راحت و آزادی داشته باشند. در ادامه نظر برخی از دختران و پسران را دراین باره می خوانید؛ آقای 42 ساله که در خانواده مذهبی بزرگ شده نظر موافقی درباره ازدواج سفید دارد. وی گفته: برای تشکیل خانواده خوب نیست اما برای افرادی که امکان ازدواج را ندارند می تواند گزینه خوبی باشد. خانم 38 ساله ی که برای مدتی با فردی 16 سال از خودش بزرگ تر بوده آشنا شده بود کاملا با ازدواج سفید موافق بود و نظرش این بود که اصلا قصد ازدواج رسمی با این فرد را ندارد و ازدواج سفید را ترجیح می دهد. خانم دانشجو و با 23 سال سن مشکلات اقتصادی و مالی جوانان را عامل اصلی ازدواج رسمی دانست و ازدواج سفید را گزینه انتخابی خود اعلام داشت. استاد دانشگاه آقا و با سن 38 سال نیز با ازدواج سفید موافق بود واین نوع ازدواج را خوب تلقی کرد. نظر وی این بود که ازدواج سفید نوعی خیال راحتی است و مسئولیت آنچنانی ندارد و طرفین هر زمان که اراده کنند می توانند بدون هیچ دردسری از یکدیگر جدا شوند. نظر شخص دیگری که آقا بود و دیدگاه متفاوتی داشت این بود؛ ازدواج سفید نوعی ازدواج است که تنوع جنسی متعددی به همراه دارد و فرد حس مالکیت نسبت به یک نفر ندارد و درانتخاب شریک جنسی خود آزاد و راحت است. اما به نظر می آید این دیدگاه از ذهنی بیمارگونه برخاسته باشد چرا که دید و احساس انسان به انسان باید به گونه ی دیگر باشد نه صرفا با دید جنسی طرف مقابل را انتخاب کنیم. ازدواج سفید در جامعه ایران جامعه ایران جامعه ی است که ازدواج را فقط و فقط در چارچوب قانونی و رسمی می پذیرد و شروع و برقراری زندگی مشترک در بستری به نام ازدواج سفید را امری غیر اخلاقی و نامطمئن تلقی می کند. همچنین قانون حاکم بر جمهوری اسلامی ایران؛ برقراری ارتباط خارج از چارچوب شرعی را غیر قانونی می داند و برای این تخطی از قانون، مجازات هایی نیز تعیین کرده است. این مسائل به طرزی در قوانین کشور حائز اهمیت بوده و قانونگذار با جدیت و حساسیت در خصوص آن تعیین و تکلیف کرده است که باعث بازدارندگی و جلوگیری از رشد پدیده ازدواج سفید شده است. حتماً مستحضرید که رابطه جنسی زن و مرد در ایران بایستی در چارچوب شرعی و عقد نکاح صورت پذیرد و خلاف این موضوع به منزله گناه و جرم در نظر گرفته می شود. با همه اوصاف و اینکه آداب و رسوم و فرهنگ کشورمان پذیرای ازدواج سفید و این نوع از ناهنجاری ها می باشد، در سال های اخیر شاهد این موضوع هستیم که برخی از جوانان با تاثیر گرفتن از فرهنگ غربی و تبلیغات شبکه های اجتماعی اقدام به انتخاب شیوه ازدواج سفید برای زندگی مشترک خود را گرفته اند و توجیه ها و دلایل مهمی نیز در این خصوص ارائه می نمایند که برخی از این دلایل اندکی تامل برانگیز و موجه به نظر می رسد. اگرچه ازدواج سفیدبستری غیر سنتی برای شروع زندگی مشترک بوده و از لحاظ قانونی، شرعی و عرفی غیر قابل هضم تلقی می شود ولی بایستی ریشه های این موضوع را در شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جامعه ایرانی جست و جو کرد و نباید به صورت کورکورانه این پدیده را به صورت کامل مرتبط به هجمه و نفوذ فرهنگ غربی وارداتی در نظر گرفت. با توجه به نظراتی که درگزارش خواندید می توان به نتیجه رسید جامعه جوان ایران راهی را انتخاب کرده که آینده روشنی ندارد و صرفا نوعی تقلیدی است بدون تفکر. یعنی اکثر جوانان راحت ترین راه را برای زندگی مشترک انتخاب می کنند راهی که هیچ نتیجه و رضایت خاطر و آرامشی را به دنبال ندارد. بهتر است جوانان با آگاهی و دید بهتری شریک زندگی خود را انتخاب کنند تا آرامش بیشتری نصیب شان شود. گزارش از: مه جبین محمدی