پایگاه خبری ایران خبر 19 فروردين 1399 ساعت 20:07 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/148196/برنامه-های-درسی-روز-چهارشنبه-۲۰-فروردین-شبکه-های-آموزش-چهار -------------------------------------------------- عنوان : برنامه‌های درسی روز چهارشنبه ۲۰ فروردین شبکه‌های آموزش و چهار -------------------------------------------------- جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد. متن : به گزارش ایران خبر، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه آموزش: متوسطه دوره اول: ساعت٨ تا ۸:۳۰ درس ریاضی پایه ٩ ساعت ۸:۳۰ تا ٩ درس ادبیات فارسی پایه ۸ ساعت٩ تا ۹:۳۰ درس زبان انگلیسی پایه ٧ برنامه دوره ابتدایی: ازساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم از ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ فارسی و نگارش پایه سوم ازساعت١٢تا ۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم از ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم متوسطه دوم: ساعت ١۴:٣٠ درس فیزیک پایه ۱۰ ساعت ١۵ درس فیزیک پایه ۱۱ ساعت ۱۵:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه ۱۰ ساعت ۱۶ فیزیک پایه١٢ ساعت ۱۶:٣٠ ریاضی پایه١٢ رشته تجربی ساعت ١٧ درس هندسه پایه ۱۲ ساعت ٢٢ درس حسابان پایه١٢ رشته ریاضی ساعت ۲۲:۳۰ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه١٢ شبکه ۴: رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش: ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی. ساعت ۸:۳۰ تا ۹ درس ریاضی و آمار١ پایه١٠ ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس علوم و فنون ادبی٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف قرآنی ساعت ۹:۳۰ تا١٠درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس عربی زبان قران پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس اخلاق اسلامی٣ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس استاندارد نرم افزاراداری - پایه ١٠رشته کامپیوتر شاخه کاردانش ساعت ۱۱:۳۰ تا ١٢ درس تعمیرات سیستم سوخت رسانی جرقه انژکتوری رشته مکانیک خودرو پایه ۱۲ شاخه فنی حرفه‌ای