پایگاه خبری ایران خبر 5 مهر 1399 ساعت 15:27 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/154199/تهران-وضعیت-کاملا-بحرانی-درخواست-اعمال-محدودیت-های-یک-هفته-ای -------------------------------------------------- عنوان : تهران در وضعیت کاملاً بحرانی / درخواست اعمال محدودیت‌های یک هفته‌ای -------------------------------------------------- رییس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه شهر تهران در وضعیت کاملاً بحرانی و پرخطر قرار دارد، گفت: براین اساس ستاد کرونای تهران به همراه استانداری تهران طی نامه‌ای به وزرای بهداشت و کشور، در خواست اعمال محدودیت‌های کرونایی برای استان تهران را تهیه و ارسال کردیم. متن : به گزارش ایران خبر، دکتر علیرضا زالی در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب «نوشدارویی پیش از مرگ سهراب» که در ستاد کرونای استان تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درباره واگذاری اختیار تعطیلی استانهابه ستادهای استانی کرونا، اظهار کرد:همانگونه که امروز در ستاد ملی مطرح شد، بلافاصله بعد از آن ستاد کرونای تهران به همراه استانداری تهران طی نامه‌ای به وزیر بهداشت و وزیر کشور، در خواست اعمال محدودیت‌های کرونایی برای استان تهران را تهیه و ارسال کردیم. وی ادامه داد: آن چیزی که درستاد ملی مصوب شد، سقف و بازه زمانی یک هفته‌ای برای محدودیت‌ها بوده که بر این اساس ما نیزدر بازه زمانی یک هفته‌ای خواستار اعمال محدودیت‌ها در استان و شهر تهران هستیم وطبیعتا در انتهای هفته با تحلیل آماری و اپیدمیولوژیک بیماری در استان تهران، راجع به استمرار، ادامه و یا تعلیق محدودیت‌ها اعمال نظر خواهیم کرد. ۸۰۰ بیمار بستری جدید در ۲۴ ساعت گذشته در تهران زالی با بیان اینکه متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته تعداد بیماران جدید بستریدر بیمارستان‌های تهرانبه ۸۰۰ نفر افزایش یافته است، گفت: از این تعدادحدود ۱۲۵ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستریشده‌اند. در واقع شرایط جدید بیماری در تهران کماکان به گونه‌ای است که وضعیت شهر تهران را در وضعیت کاملاً بحرانی و پر خطر قرار داده است. وی با بیان اینکهتا انتهای هفته گذشته تقریباً هر روز شاهد شیب رو به تزاید آمار بیماری بوده‌ایم، گفت:در هفته فعلی و پیش رو نیز آماربررسی خواهد شد وبر اساس وضعیت تهران تصمیم‌گیری می‌شود. افزایش آمار فوتی ها در تهران زالی با بیان اینکهاز نظر فوتی نیز در هفته گذشته نسبت به هفته‌های قبل افزایش آمار داشتیم، گفت:اولین تغییر آماری تهران در حدود دو هفته قبل در میزان بستری و سرپایی نشان داد شد ومتاسفانه در انتهای هفته گذشته در زمینه میزان مبتلایان و بستری‌های نیازمند خدمات آی سی یو و میزان مواردمنجر به مرگ با آماری بیشتر از هفته‌های قبل مواجه بودیم. درخواست دورکاری کارمندان وی با اشاره به ارایه درخواست استفاده از دورکاری در استان تهران، گفت: در رابطه با دورکاری به نظر می‌رسد که در تهران مجدداً نیازمند اتخاذ این روش هستیم، به گونه‌ای که بتواناز ظرفیت دورکاری استفاده بهینه کرد؛ چراکه این روش در وهله اولباعث کاهش تولید سفر در کلانشهر تهران می شود و از طرف دیگر باعث ارتقا و تقویت فرهنگ دولت الکترونیک می‌شود. وی با بیان اینکهشرایط سخت کرونایی می‌تواندمنجر به تحقق دولت الکترونیک و استفاده از مزایای دورکاری بیش از گذشته شود، عنوان کرد: چندین سال از تصویبآیین‌نامه‌های دورکاری می‌گذرد و در شرایط بحران فعلیموقعیتی ایجاد شدهکه بتوان با حرکت به سمت گسترش دیجیتال و خدمات الکترونیک، میزان مراجعات مردم را به حداقل رساند. طبیعتاً دورکاری می‌تواندبه عنوان روشی برای کاهش حضور مردم در دوران کرونا مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگربا افزایش خدمات الکترونیک در بخش‌هایی که خدمات گسترده‌ای به مردم داده می‌شود، می توان ضمن کمک به کاهش تولید سفر، نسبت بهمقابله با این بیماری اقدام کرد. زالیادامه داد:پیشنهاد مشخص ما به همه دستگاه‌های مستقر در تهران از جمله دستگاه‌های خدماتی، اداری وانتظامی که طی ارسال نامه ای درخواست شده، این است که کلیهخدمات خود را تا جای ممکن به خدمات الکترونیک تبدیل کنند. در همین راستا نمونه موفقی در نیروی انتظامی استان تهران به صورت پایلوت محقق شد که همان بحث شماره‌گذاری و رزرو وقت به صورت الکترونیک قبل از مراجعه بود. رییس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران همچنین در رابطه باطرح ترافیک و امکان لغو آن گفت: یک تحلیل سه هفته‌ای در این رابطه انجام شد، ولی از آنجا که اعمال این طرح با تقلیل حضور کارمندان در تهران همزمان شد، بنابراین خیلی قابل تحلیل دقیق نبود، اما مشخصا در کاهش میزان سفر وباز توزیع جمعیت استفاده کننده از وسایل حمل و نقل عمومی تاثیر شگرفی نداشت. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر از طرح ترافیک سایر کارهایی که به خصوص در ساعات پیک بتواند باعث کاهش حضور افراد شود از جمله دورکاری کارمندان، موثرتر است. زالی در خاتمه با اشاره به نقش رسانه‌ها در پاندمی کرونا، عنوان کرد:مهمترین مسئله در پاندمی‌ها استمرار مراقبت‌های بهداشتی و عدم حضور در تجمعات غیر ضروری و استفاده از ماسک به عنوان پروتکل ضروری از سوی مردم و شهروندان است که متاسفانه در عرصه جهانی واز جمله کشور ما با فراز و فرودهایی در زمینه‌های رفتاری مردم روبرو هستیم. بنابراین لازم است کهرسانه‌ها مرتبا در زمینه وخامت و جدی بودن بیماری و به خصوص استفاده از شیوه‌نامه های بهداشتی به عنوان استراتژی و راهبرد موفق اولویتپیشگیری بر درمان تاکید کرده وبه خصوص در زمینه افزایش سطح آگاهی، دانشو نگرش مردم به عنوان راهبردی حیاتی برای کاهش آمار ابتلا اقدام کنند.