تصاویر/ مراحل استخدام در ارتش روسیه

7 آبان 1394 ساعت 9:44

تصاویری از مراحل استخدام از ارتش روسیه که شامل کارهایی مانند تست پزشکی ورزشی، امتحانات کتبی و عملی و ... می‌شود را تحت گزارشی با عنوان " مراحل پیوستن به ارتش روسیه" را منتشر کرد.


 


کد مطلب: 44772

آدرس مطلب: https://www.irankhabar.ir/fa/doc/gallery/44772/2/تصاویر-مراحل-استخدام-ارتش-روسیه

ایران خبر
  https://www.irankhabar.ir