خبر خوش وزیر کشور برای منتظران کارت ملی!

خبرگزاری مهر , 31 مرداد 1401 ساعت 11:57

وزیر کشور گفت: در آغاز دولت سیزدهم حدود ۱۰ میلیون نفر کارت ملی خود را دریافت نکرده بودند که با تامین اعتبار در این دولت ۵ میلیون کارت ملی صادر شد و ما بقی هم تا دو ماه آینده صادر می‌شود.


به گزارش ایران خبر،

دریافت 6 MB


کد مطلب: 178935

آدرس مطلب: https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/178935/خبر-خوش-وزیر-کشور-منتظران-کارت-ملی

ایران خبر
  https://www.irankhabar.ir